Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN agnos-health

สำนักการแพทย์ กทม. ร่วมกับ Agnos health จาก Accelerate Impact with Pruksa ให้บริการคัดกรองโรคด้วย AI ผ่าน LINE OA

Agnos health หนึ่งใน 4 ทีมจากโครงการ Accelerate Impact with Pruksa จับมือกับ สำนักการแพทย์ กทม. ให้บริการคัดกรองโรคด้วย AI ผ่าน LINE OA โรงพยาบาลรัฐ...

Startup ไทย Agnos health จับมือ ร้านยากรุงเทพ ใช้ AI ช่วยดูแลสุขภาพคนไทย

บริษัท แอ็กนอสเฮลท์ และ ร้านยากรุงเทพ ผนึกกำลังดูแลสุขภาพให้กับคนไทย บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในการให้ลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน AGNOS สามารถรับยาได้ที่ร้านยากรุงเทพทุกสาขา...